طراحی و نقاشی

طراحی و نقاشی (6)

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

نقاشی معاصر

Written by

 طراحی و نقاشی معاصر

در دوره آموزشی طراحی و نقاشی پیشرفته نگاره سرو که مفاهیم و رویکرد های نقاشی معاصررا دربردارد ،هنرجویان از ابتدا تا انتهای شروع یک ایده تا اجرای آن به صورت پروژه هنر معاصر را  دنبال خواهند نمود بدین منظور با توجه به نیاز به دریافت و درک هرچه بهترهرهنرجواز فضای فکری وحیطه علایق خود ودریافت وپرورش آن روند تدریس شامل بخشهای مختلفی میباشد که سرفصلهای آن به شرح زیرمی باشد.

-ارائه تمرین های طبق هبندیشده عمومی نقاشی معاصر :

دراین مرحله هنرجو نیازمند ارائه پروژه های کوتاه مدت میباشد که ذهنیت وتوانایی اودر روند این پروژه ها مورد سنجش قرارمیگیرد وهمچنین ازشرایط محدود وقوانین منظم دوره های آموزشی مبتدی خارج شده وبرای پذیرش تفکرات ودیدگاههای نقاشی معاصرآماده شود.

-آشنایی اجمالی با روند کلی نقاشی معاصر :

دراین مرحله نمونه آثارهنرمندان در نیمه قرن بیستم به صورت اجمالی مورد برسی وآشنایی قرار میگیرد وهنرجو رابا آثاری که کمتر درمحافل غیرتخصصی ازآن صحبت شده آشنایی نسبی پیداخواهد نمود.

-تحلیل وبرسی آثارهنری، دیدگاهها،رویکردها،اهداف ومفاهیم :

دراین مرحله هنرجو باآشنایی هرچه بیشترلایه های متفاوت یک اثرهنری وشناخت نوع  وتشکیل زیربنای اثرهنری معاصربا چیدمان وتدوین یک اثر هنری معاصر آشنامیشود و در کنار آن همچنان علایق ودیدگاهها ونظریه های خود را مورد بحث و بررسی قرارمیدهد و آنرا با آثارهنرمندان معاصرمقایسه وتحلیل میکند.

  • پروژه های شخصی، برنامه ریزی واجرا :

      دراین بخش که مرحله اصلی میباشد نیازمند فاکتورهای متفاوت ومتعددی است که با توجه به هرهنرجو جداگانه تدوین می شود که کلیات آن شامل بررسی تجربه های مشابه با ایده، مطالعه دیدگاهها ونظریه های مختلف وموارد دیگر می باشد. دراین بخش هنرجو هربار با ارائه پروپوزالی درکنارآشنایی با روند پروپوزال نویسی وآشنایی با روند تدوین ایده به صورت متن، مراحل دیگر اجرای پروژه ازاتود تا اجرای نهایی را در روند کلاس پیش میبرد.

همچنین برای آشنایی هرچه بیشترهنرجویان با آثار هنری معاصر ودیدگاههای در طول ۳ ساعت مدت زمان کلاس ۳۰ تا ۴۵ دقیقه به معرفی مباحث تئوری، نمایش فیلم، نمایش آثارهنرمندان بزرگ معاصراختصاص داده میشود.

 

پنج شنبه, 27 تیر 1392 23:23

طراحی آکادمیک

Written by

طراحی آکادمیک

از طراحی می توان به عنوان پایه و اساس هنرهای تجسمی نام برد که گذارندن این دوره برای تمامی هنرجویان هنرهای تجسمی توصیه می گردد.

درکارگاه طراحی آکادمیک هنرجویان پس از مطالعه تکنیک های مختلف طراحی با اصول و روشهای طراحی آشنایی پیداکرده و در پی فراگیری مبانی طراحی توانایی های لازم جهت طراحی محیطی، طراحی فیگوراتیو،اسکیس، تکنیک های طراحی، فضاسازی، طراحی پایه ودیگر زیرشاخه های طراحی را کسب خواهند نمود.

پنج شنبه, 27 تیر 1392 23:20

نقاشی آکادمیک

Written by

نقاشی آکادمیک

کارگاه نقاشی آکادمیک نگاره سرو در تکنیک های گوناگون اجرا می گردد.

- در کارگاه نقاشی آکادمیک که به تکنیک رنگ روغن اختصاص دارد هنرجو پس از گذراندن دوره طراحی آکادمیک و آشنایی با مبانی رنگ، سبکهای رئالیسم، امپرسیونیسم، فوئیسم و اکسپرسیونیسم ورئالیسم جادویی را تجربه خواهد نمود و در نهایت بر اساس آموخته های خویش قادر به ترسیم پروژه مورد نظر خود خواهد گشت.

- درکارگاه تکنیک مداد رنگ و پاستل نقاشی آکادمیک ،هنرجو با دانستن اصول طراحی مقدماتیبر اساس علاقه و توانایی های خویش از همان ابتدای دوره ترسیم و رنگ آمیزی طرحهای مورد نظر و دلخواه خود بر روی تابلو را آغاز می نماید، از آنجا که هنرجو در این دوره از ابتدا وارد تکنیک های رنگ گذاری می گردد، دانستن حداقل اصول طراحی و شناخت انواع رنگها و ترکیب آنها برای او ضرورت داشته و جزءپیشنیازهای این دوره محسوب می گردد. پس از گذراندن این دوره هنرجو قادر خواهد بود با تکنیک هایی چون مداد سیاه، مدادرنگی و پاستل آثاری در سبک های دلخواه خود خلق نماید.

 

پنج شنبه, 27 تیر 1392 23:19

خلاقیت و ایده پردازی

Written by

ایده پردازی و خلاقیت در نقاشی

آنچه نقاشی معاصر را از نوع کلاسیک آن متمایز می سازد پرداختن به ایده و محتوای اثر هنری است که تأکید آن بر شکل گیری مفهوم ویژه بر اساس دغدغه های هنرمند است. بر مبنای این نگاه، تجربه گذراندن این دوره آموزشی با عنوان"ایده پردازی و خلاقیت در نقاشی" تنها فرصتی برای تقویت مهارتهای نقاشانه نیست بلکه تجربه ای است متفاوت در جهت تأمل در ماهیت نقاشی که با جستجوهایی برای یافتن ایده هایی نو همراه است همچنین با کشف راههایی متفاوت و ساختار شکنی آموخته های پیشین می توان به تعریفینوین از نقاشی دست یافت.

هدف از برگزاری دوره، پرورش و تربیت ذهن هنرجو وتغییر نگاه او نسبت به جهان پیرامونش در هنر نقاشی، به کارگیری مهارت ها و آموخته های هنرجو(تکنیک های نقاشی) به تناسب ایده و مفهوم ذهنی او، تجربیات جدید و جستجوهای متفاوت از چارچوبهای ذهنی هنرجو در نقاشی و در نهایت دستیابی وی به دیدگاهی شخصی و منحصر به خود می باشد.

پنج شنبه, 27 تیر 1392 23:18

تصویر سازی

Written by

no text

پنج شنبه, 27 تیر 1392 23:17

چاپ دستی

Written by

چاپ دستی

چاپ دستی شاخه‌ای ازهنرهای تجسمی است که در آن اثرهنری توسط هنرمند از طریق چاپ تصویر برروی سطوح مختلف از جمله کاغذ یا گاهی پارچه، چرم، پلاستیک و سطوح دیگر خلق می‌گردد. ازآنجاکه چاپ امکان تکثیرنقوش، تصاویر و نوشته ها را در تعداد دلخواه در اختیارهنرمند میگذارد لذا هنری لذت بخش محسوب میگردد. چاپ دستی مانند یک اثرنقاشی میتواند خود محصول نهایی باشد.

درکارگاه چاپ دستی نگاره سرو هنرجویان پس ازآموزش تکنیکهای مختلف چاپ دستی ازجمله لینوکاتیک پلیتیوچند پلیتی، چاپ چوب،مونوپرینتوحک نقاشی قادربه خلق آثارچاپ دستی متنوع خواهند گشت.